مالیات در فروشگاه های اینترنتی به چه صورت است؟

مالیات در فروشگاه های اینترنتی به چه صورت است؟
مالیات در فروشگاه های اینترنتی همچون سایر کسب و کارهای فعال جامعه قوانین خاص خود را دارد؛ اما در حالت کلی شخص حقیقی یا حقوقی که امور مالی چنین کسب و کارهایی را برعهده دارد، موظف است براساس درآمد فروشگاه مبلغی را به عنوان مالیات به مراجع ذیربط پرداخت کند.

مالیات در فروشگاه های اینترنتی همچون سایر کسب و کارهای فعال جامعه قوانین خاص خود را دارد؛ اما در حالت کلی شخص حقیقی یا حقوقی که امور مالی چنین کسب و کارهایی را برعهده دارد، موظف است براساس درآمد فروشگاه مبلغی را به عنوان مالیات به مراجع ذیربط پرداخت کند.

مالیات در فروشگاه های اینترنتی چگونه است؟

بسیاری از افراد تصور می کنند کسب و کارهای اینترنتی یکی از بهترین روش های کسب درآمدی است که می تواند فرد را از پرداخت های مالیاتی معاف کند، چرا که این مشاغل در هیچ صنف و گروهی به ثبت نرسیده و در بستری مجازی فعالیت دارند؛ اما با توجه به مصوبات جدید مجلس مشاغل اینترنتی نیز پرداخت های مالیاتی را شامل می شوند و صاحبین این کسب و کارها موظف به پرداخت مالیات های فصلی، ماهانه و سالانه می باشند. با این حال شاید بپرسید مالیات در فروشگاه های اینترنتی به چه صورتی انجام می شود؟

مالیات در فروشگاه های اینترنتی همچون سایر کسب و کارهای فعال جامعه قوانین و ضوابط خاص خود را دارد؛ اما در حالت کلی شخص حقیقی یا حقوقی که امور مالی این کسب و کارها را برعهده دارد، موظف است براساس درآمد فروشگاه مبلغی را به عنوان مالیات به مراجع ذیربط پرداخت کند که از جمله شرایط و قوانین اولیه در این زمینه شروع پرداخت ها پس از چهار ماه کاری کسب و کارهای اینترنتی می باشد، یعنی شما چهار ماه پس از راه اندازی فروشگاه یا کسب و کار اینترنتی خود می توانید به اولین اداره سازمان امور مالیاتی مراجعه کرده و با ارائه درخواست کتبی خود نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی فروشگاه اقدام کنید.

با تشکیل پرونده مالیاتی و ثبت درخواست خود سازمان کد اقتصادی مختص فروشگاه شما را صادر می کند تا شما با استفاده از این کد صورت حساب های خود را به منظور انجام پرداخت های مالیاتی مدیریت کنید. استفاده از این کد و ثبت صورت حساب از جمله اقدامات الزامی در هر نوع فروش می باشد و معمولا طبق قوانین دو نوع صورتحساب در این زمینه وجود دارد که شما پس از آگاهی کامل از قوانین مالیات در فروشگاه های اینترنتی می توانید از این صورتحساب ها در مدیریت امور مالیاتی خود استفاده کنید.

مالیات در فروشگاه های اینترنتی با توجه به مصوبات جدید مجلس یکی از ضروری ترین کارهایی است که صاحبین چنین مشاغلی باید بدان توجه داشته باشند، چرا که در صورت عدم توجه به این امر مهم جرایم مختلفی برای شما ثبت می شود که می تواند در پیشبرد اهداف اقتصادی شما تاثیر منفی داشته باشد. بنابراین با بررسی قوانین مالیاتی نسبت به انجام این امر مهم در اسرع وقت اقدام کنید.

بازخوردها
    ارسال نظر
    (بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)